Akışkanlar Mekaniği hakkında hazırlanmış en değerli kitaplardan biri diyebilirim. Bu alanda az sayıda Türkçe kaynak bulunması ve bu dersin mühendislik için önemli olması, bu kitabı ihtiyaç haline getiriyor. Kitap yurt dışında çok sayıda ülkede derslerde kullanılan bir kaynak olması dolayısıyla bilgi kalitesi yüksek detaylı bir yayın. Akışkanlar hakkında temel bilgilerin
Yapı Statiği dersi temel konularının bulunduğu kitap bu dersi yeni alan öğrencileri kapsıyor. Derse sıfırdan çalışmaya başlayacak öğrencilere faydalı olacağını düşündüğüm kitabın içeriği dersi hiç bilmeyenler için hazırlanmış. Dış Kuvvet ve İç Kuvvet kavramları ile başlayan içerikte kuvvet bileşenlerinin gösterilmesi ve mesnetlerin çeşitleri yani dersin temeli ele alınıyor. Harfler nasıl
Hidratasyon olayı çimento tanelerinin su ile reaksiyona girmesi sonucu oluşan tepkimedir, söz konusu bu tepkime ekzotermik olduğu için reaksiyon sonunda ısı açığa çıkar. Açığa çıkan bu ısı çimento tanelerinin inceliği ile doğrudan alakalıdır. Çimento taneleri inceliği arttıkça su ile etkileşime giren yüzey alanı da artmaktadır. Böylelikle reaksiyonlar daha hızlı hale