Acil kaçış rampaları; kara yollarında seyreden araçlarda mekanik sebeplerden dolayı oluşan arızalarda aracın daha fazla zarar görmemesi ve çevresine zarar vermemesi için yoldan uzaklaşmasını ve güvenli bir şekilde durmasını sağlayan yapılardır. Temel olarak yer çekimi eğiminden maksimum derecede yararlanarak ve freni patlayan aracın agrega havuzu denilen belirli bir uzunluktaki havuza
Konut bireylerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için üretilmekte ve arz edilmektedir. Birey, ister konuta sahip olsun, ister kullanım hakkından faydalansın, her bireyin içinde yaşamak isteyeceği bir konut ihtiyacı bulunmaktadır. Türkiye’de kentleşme hızlı ve kontrolsüz bir şekilde gerçekleşmektedir. Köyden kente göç sonucunda hızla artan nüfus, yeni yerleşim ve istihdam alanlarının oluşmasına, büyümenin
Herhangi bir malzemeye etki eden bir yük malzemeyi gerilme olayına zorlar, gerilmenin sonucunda da malzemenin şekil değiştirmesine yol açar. Bu yazımızda beton gerilme olayının hesapları ve çatlak oluşumları gibi davranışlarını inceleyeceğiz. Şekil değiştirme yükleme dışında diğer faktörlerden de kaynaklanabilir. Malzemenin gerilme-şekil değiştirme ilişkisi, yapısal tasarım bakımından önemli bir parametredir. Belirli